מיטל בר דוד

המחזורים יורדים – אבל העניין גובר

מיטל בר דוד
שוק המניות הישראלי מציג תמונת מצב נדירה

שוק המניות הישראלי מציג תמונת מצב נדירה: בניגוד לשווקים מעבר לים, ת”א שומרת על יציבות יחסית עם ביקושים מתגברים מצד משקיעים זרים – וכל זאת כשמחזורי המסחר הולכים ויורדים
שוק המניות המקומי, אשר הציג מאז תחילת השנה ביצועים נחותים ביחס לשווקים מעבר לים, מציג יציבות יחסית כשבעולם נרשם תיקון מטה. שוק המניות המקומי הגיב בשבועות האחרונים למימושים בחו”ל באופן מתון בלבד, ומדדי המניות המובילים חתמו בעליות שערים. אלו הובלו על ידי סקטור התקשורת שנהנה לאחרונה מביקושים מצד משקיעים זרים, וכן ע”י מניות הנדל”ן שתיקנו כלפי מעלה, לאחר שנלחצו לאחרונה על רקע גיוסי הון בענף.

המחזורים שליוו את המסחר בשבוע שעבר היו דלים מאוד, ככל הנראה גם בהשפעת פתיחת עונת חופשות הקיץ. על אף הארכת שעות המסחר והשקת אופציות המעו”ף השבועיות – שזכו להתעניינות דלה – נרשמה ירידה במחזורי המסחר. אלו עמדו בממוצע יומי על כ-600 מליון שקל בלבד, לעומת ממוצע של כ-800 מליון מתחילת השנה.

גידול בהשקעות הזרים

נתונים שפרסם בנק ישראל אודות השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו”ל בחודש מאי, מצביעים על עלייה בקצב ההשקעות של תושבי חוץ במניות הנסחרות בת”א. אלו הסתכמו בחודש זה  בכ-175 מליון דולר, בהמשך להשקעה נטו של כ-107 מליון דולר וכ-78 מליון דולר באפריל ובמארס בהתאמה.

נתונים ראשוניים לחודש יוני מצביעים על האטה קלה במגמה, כאשר סך ההשקעות של הזרים במניות בת”א הסתכמו בכ-90 מליון דולר בלבד. מבט לנתוני הרבעון השני של 2013 מראה כי בסך הכל נמשכה במידת מה ההתעניינות של המשקיעים הזרים במניות הנסחרות בת”א. כך, ברבעון השני הסתכמו ההשקעות של הזרים (נטו) בכ-375 מיליון דולר, בהמשך להשקעות נטו של כ-550 מליון ברבעון הראשון ולעומת מימושים נטו של כ-240 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012.

במקביל לעלייה בהשקעות של תושבי חוץ במניות הנסחרות בת”א, מסתמן שינוי בהסטת ההשקעות לחו”ל על ידי המשקיעים המוסדיים. במאי ובאפריל מימשו המשקיעים המוסדיים מניות בחו”ל בהיקף מצטבר של כ-400 מיליון דולר נטו, זאת לאחר שמאז חודש מאי 2012 ועד למארס 2013 הסתכמו סך השקעותיהם במניות בחו”ל ב-5.4 מיליארד דולר.

נתונים ראשוניים על גיוסי קרנות הנאמנות ליוני מצביעים כי מגמת העלייה בתיאבון לסיכון, שאפיינה את המשקיעים במאי, נמשכת. גם ביוני נמשכו הפדיונות באג”ח הממשלתי, במקביל לגיוסים בקרנות המנייתיות. העלייה בהתעניינות של הציבור במניות נרשמה על אף המימושים ביוני בשוק המקומי, ונובעת כנראה מעלייה בתיאבון לסיכון, על רקע היעדר אלטרנטיבות השקעה סולידיות נושאות תשואה מספקת.

האג”ח הקונצרניות

מנתוני הבורסה עולה כי בחודש יוני עמדו היקפי הגיוסים נטו של קרנות הנאמנות המתמחות באג”ח קונצרני על כ-1.3 מיליארד שקל – ירידה ביחס לגיוסים נטו של כ-3.1 מיליארד וכ-2.5 מיליארד במאי ובאפריל בהתאמה. מתחילת השנה גייסו קרנות אלו כ-15.1 מיליארד שקל, מעט פחות מן התקופה המקבילה אשתקד, שבסיכומה גויסו כ-17.6 מיליארד.

מנתוני בנק ישראל עולה כי מתחילת השנה עיקר הגידול בנכסי הקרנות נרשם באפיק הקונצרני, ואילו בקרנות המתמקדות באג”ח מדינה בלבד נרשמה ירידה מתונה בהיקף הנכסים.

המגמה מתחילת השנה, שכוללת המשך יצירות נטו בקרנות הנאמנות המתמחות באג”ח ובפרט באפיק הקונצרני, תומכת בביקושים להנפקות בשוק הראשוני ובעליות השערים באפיק. כך מתאפשר למעשה לחברות רבות למחזר חובותיהן בריביות אטרקטיביות ולהקטין את סיכון המנפיק שלהן בטווח הקצר.

בהתאם לכך, ומתוך ציפייה לתוואי ריבית יציב בחודשים הקרובים, אנו סבורים כי בטווח הזמן הקצר ניתן להמשיך וליהנות מן המגמה באפיק. אולם, במבט ארוך טווח אנו סבורים כי אין כדאיות בהגדלת החשיפה לאפיק זה ובפרט בסדרות בעלות מח”מ ארוך.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי