אריאל עמר

המשך התערבות בנק ישראל במסחר במט”ח

אריאל עמר
התערבותו של בנק ישראל במסחר במט"ח וקביעת רף תחתון לשער הדולר

התערבותו של בנק ישראל במסחר במט”ח וקביעת רף תחתון לשער הדולר, עשויה לעודד ספקולנטים ולחדש את מלחמת המטבעות. וגם: למה עשויה הממשלה להחמיר את דוח ועדת צמח?
גם בשבוע החולף התנהל המסחר בתל אביב במגמה מעורבת, תוך הפגנת איתנות של מניות השורה השנייה, כפי שעשו מתחילת השנה. תופעה זו נובעת מחשיפתן המוגברת של מניות השורה הראשונה, המשתייכות בין היתר לענפי התקשורת, הדשנים והבנקים, להידוק הרגולציה ולהאטה במשק. לאלו, נוספה גם ירידה חדה במניית מלאנוקס, שהפחיתה 0.4% ממדד המעו”ף בשבוע החולף.  מחזורי המסחר נותרו גם השבוע נמוכים ועמדו על כ-600 מיליון שקלים בלבד בממוצע ליום – בהשוואה ל-760 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, ול-910 אשתקד.

סקטור האנרגיה בלט השבוע בעליות שערים, על רקע העדכון כלפי מעלה של רזרבת הגז ב”לוויתן”. נדגיש כי עיקר התרומה של עדכון הרזרבות לשוויו של המאגר אינה ישירה, כיוון שהתוספת מיועדת לייצוא רק בעוד עשרות שנים (ובשל שיעורי ההיוון הגבוהים של הפרויקט, הכנסות בטווח ארוך מאוד תורמות מעט לשוויו הנוכחי). בשל כך , התרומה של העדכון הנוכחי נובעת בעיקר מהאפשרות שבעקבות הדיווח יוגמשו מכסות הייצוא של הממשלה. בהקשר זה, נזכיר כי שר האנרגיה אמר בשבוע שעבר כי אישור מסקנות וועדת צמח יובא להכרעה בממשלה בעוד כשבועיים. להערכתנו, למרות עדכון הכמויות הנוכחי, לא מן הנמנע שהממשלה תחליט על החמרה נוספת ביחס למסקנות המקוריות של וועדת צמח. זאת, לאור האכזבה מתוצאות קידוחי “שרה” ו”מירה” עליהם התבססה הוועדה בגיבוש הערכתה המקורית.

שוק מטבע החוץ

בשוק המט”ח המשיך השקל להתחזק מול שער של הדולר, זאת למרות התערבויות נוספות של בנק ישראל במסחר. לראשונה מאז ספטמבר 2011 נקבע שערו היציג של הדולר מול השקל מתחת לרף ה-3.6 שקלים, כאשר במסחר התוך יומי הגיע שער החליפין לשפל של 3.57 שקלים לדולר. גם מול האירו נסחר השקל במגמת התחזקות, כאשר בעולם נסחר הצמד דולר- אירו ביציבות יחסית.

בהתערבותו במסחר במטבע החוץ מציב למעשה בנק ישראל “רף תחתון” לשער השקל. דבר זה עשוי למשוך לישראל ספקולנטים ולחדש למעשה את “מלחמת המטבעות” שאפיינה את שנת 2011, אז רכש בנק ישראל דולרים בשוק המט”ח בהיקפים גדולים.

אנו מעריכים שבטווח הקרוב צפויות תנועות ההון הנכנסות והשפעת תחילת הפקת הגז בישראל  להביא ללחצים להתחזקות נוספת בשערו של השקל. מאידך, התערבות בנק ישראל במסחר במט”ח מצביעה על מחויבותו למניעת התחזקות משמעותית נוספת בשערו. לאור זאת, אנו מעריכים כי השקל ימשיך להיסחר סביב רמתו הנוכחית .