נמרוד צ'סניק

למה נתוני הצמיחה בארה”ב לא הקפיצו את תשואות האג”ח, אבל נתוני התעסוקה כן.

נמרוד צ'סניק
איך השפיעה הורדת הריבית באירופה על השווקים

איך השפיעה הורדת הריבית באירופה על השווקים, למה מחכים לתוכנית הכלכלית של סין, ומה קרה באוקטובר למחזור המסחר בבורסה בתל אביב?
למרות פרסום נתונים חיוביים, שמעידים על המשך השיפור הכלכלי המתון בארה”ב ובאירופה, נרשמה לאורך השבוע שעבר רק עלייה מתונה בתשואות אגרות החוב הארוכות בארה”ב. נתון הצמיחה לרבעון השלישי בארה”ב הפתיע לטובה ועמד על 2.8%. אבל כאשר מנתחים את מרכיבי הצמיחה ברבעון השלישי מתברר, כי הוא משקף עלייה חדה במלאים, אך אינו משקף בהכרח צמיחה בביקושים. לכן, הפרסום לא הביא לעליית תשואות משמעותית.
עליית התשואות החדה הגיעה ביום שישי, לאחר פרסום נתוני תעסוקה חיוביים בארה”ב, שכללו תוספת של כ-204 אלף משרות, לעומת צפי לתוספת של כ-120 אלף משרות בלבד. הרגישות הגבוהה של תשואות האג”ח לשוק העבודה נובעת מהעובדה שהבנק המרכזי בארה”ב התייחס בעבר לירידה בשיעור האבטלה כפרמטר מרכזי שיקבע את הקצב והעוצמה של “אסטרטגיית היציאה” (ההחלשה של המדיניות המוניטארית המרחיבה ).
באירופה, ההחלטה על הורדת הריבית בגוש, שהתקבלה ביום חמישי, באה על רקע סביבת האינפלציה הנמוכה מאוד ששוררת ביבשת (%0.7 על פני 12 החודשים האחרונים), ועשויה לתמוך במאמצי הבנק המרכזי באירופה להגדיל את היצע האשראי ביבשת.
בסין, צפויה הממשלה לפרסם בימים הקרובים את טיוטת התוכנית הכלכלית לעשור הקרוב. פרסום זה עשוי לשפוך מעט אור על מדיניותה של מפלגת השלטון החדשה של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. בשנה האחרונה פעל הממשל בסין באופן שמרני בשווקים הפיננסיים, במטרה להפחית את הסיכון להתפתחות בועת אשראי, וליצור בסיס איתן יותר לצמיחה בעתיד. יעד הצמיחה הנוכחי של הממשל עומד על 7.5% – נמוך משמעותית מקצב הצמיחה הממוצע שנרשם במדינה במהלך שני העשורים האחרונים.

בישראל נרשמה עליית תשואות בחלקו הארוך של העקום הממשלתי, בדומה למסחר בעולם, אם כי בעוצמה פחותה. במח”מ הקצר והבינוני נותרו התשואות ברמה הקרובה לרמתם מהשבוע שעבר.

האינפלציה הצפויה, הנגזרת משוק ההון, נותרה כמעט ללא שינוי בהשוואה לשבוע שעבר – לכל אורך העקום. נציין, כי סביבת האינפלציה הצפויה נמוכה בהסתכלות היסטורית. הציפיות הנגזרות מהשוק לטווח של שנה עומדות על כ-1.2%, נמוכות גם בהשוואה להערכות החזאים לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים (קרוב ל-2%).

האפיק הקונצרני נסחר השבוע בעליות מתונות, תוך צמצום במרווחים במרבית מדדי התל בונד. רמת המחירים באפיק נתמכה בהיקף הגיוסים הגבוה של קרנות הנאמנות המתמחות באגרות חוב (קונצרניות וממשלתיות) שנרשם בחודש אוקטובר, כ-3.4 מיליארד שקלים.

שיא של 30 שנה במדד מנהלי הרכש

מדדי המניות בעולם רשמו עליות קלות על רקע נתוני מאקרו חיוביים בארה”ב והורדת הריבית המפתיעה באירופה. במרבית השווקים המתעוררים נשארו השבוע מדדי המניות כמעט ללא שינוי.

לנתוני הצמיחה והתעסוקה החיוביים – הצטרףבארה”ב נתון חיובי נוסף: מדד מנהלי הרכש של שיקאגו רשם את העלייה החודשית החדה ביותר זה 30 שנה, כאשר עמד על 65.9 נקודות לעומת 55 נקודות בספטמבר ובהשוואה לצפי ל-55.7 נקודות.

גם בישראל התאפיין המסחר במגמה חיובית בהובלת מניות מסקטור הכימיה והתקשורת. מדד הבנקים, שבלט בעת האחרונה באיתנות יחסית, נסחר בירידות שערים קלות. מסיכום חודש אוקטובר של הבורסה בתל אביב עולה, כי מחזורי המסחר בשוק המניות המקומי עמדו על כ-1.5 מיליארד שקלים ליום בממוצע – רמה גבוהה משמעותית מהממוצע מתחילת השנה.

גם המדינות המתפתחות מחכות לבשורה מהמערב

מדד המניות הכולל של המדינות המתפתחות ממשיך להציג ביצועי חסר בהשוואה למדד המניות הכולל של המדינות המפותחות. תופעה זו נמשכת כבר יותר משנתיים, והיא באה על רקע התמתנות קצב הצמיחה במרבית המדינות המתפתחות, בעוד שבמדינות המפותחות קצב הצמיחה נמצא במגמה מתונה של שיפור. יחד עם זאת, קצבי הצמיחה במדינות המתפתחות עדיין גבוהים משמעותית מאלו שבמדינות המפותחות, גם לאור העובדה שהפערים ברמת החיים (במדידה של תוצר לנפש) עדיין משמעותיים.

ככלל, רווחי הפירמות בטווח הבינוני מתואמים עם קצבי הצמיחה של המדינות, לאור זאת, ניתן להעריך שהפירמות בשווקים המתפתחים יוסיפו להציג עלייה ברווחיות בשנים הקרובות. חששות המשקיעים מכלכלות השווקים המתפתחים, מתבטאים במכפילי הרווח של מדדי המניות.

בעבר, במרבית המקרים ולאורך זמן, מכפילי הרווח של מדדי המניות בשווקים המתפתחים היו גבוהים יותר מאלו של המדינות המפותחות, ושיקפו הערכות לקצבי צמיחה גבוהים יותר. כיום, במקרים רבים מדדי המניות בשווקים מתעוררים אפילו נמוכים יותר מאלו של העולם המפותח, כך שהמשקיעים מוכנים לשלם “פרמיה” כדי להחזיק במניות שנחשבות בטוחות יותר.

בשלב זה, ולמרות התמחור המפתה בחלק מהשווקים המתפתחים, אנו ממליצים על אחזקה בהם כמשקלם במדד העולמי (נתח של כ- 10%-15% מחלקו של תיק ההשקעות שמופנה למניות בחו”ל).

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי