גיתית שלומי

משקיעים בניירות ערך? כיצד תוכלו לחסוך במס

גיתית שלומי
גיתית שלומי, מלשכת יועצי המס, בטור לקראת סוף 2016, עם טיפים למשקיעים בשוק ההון.

אנחנו עומדים לקראת סיומה של שנה אזרחית. וכמקובל בסופה של כל שנה כזו, עורכים חישובים, מסכמים סיכומים וסוגרים את כל הפינות שנותרו פתוחות. משקיעים בשוק ההון (ובמיוחד השועלים היותר מנוסים), וודאי יודעים, כי בגין כל מכירה של נייר ערך נערך תחשיב של  רווח (או הפסד) הון; מועד המכירה והכרה בהפסדים מפעילות בשוק ההון עשויים להשפיע על חישוב שיעור המס השנתי, מאחר וניתן לקזז הפסד מפעילות בשוק ההון (ני"ע) מרווח הון (למשל: רווחים מניירות ערך, ריבית או דיבידנד). במילים אחרות: אתם יכולים לחסוך לעצמכם סכומים לא מבוטלים, אם תבחנו באמצעות יועץ מס את החבות במס. לפני סוף השנה ריכזנו עבורכם את המידע שחשוב לדעת.

 

כמה מילים על קיזוז

על פי החוק ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווחי הון, ובכלל זה רווחים ממכירת ניירות ערך, תשלומי דיבידנד וריבית, כך שחישוב המס יתבצע רק על ההפרש שבין הרווח להפסד, כך למשל אם נוצר רווח ממכירה של נייר ערך בסך 100,000 ש"ח וכנגדו יקוזז הפסד הון בסך 30,000 ש"ח, המס הסופי יחושב רק בגין 70,000 ש"ח, כך יחסך מס של 7,500 ש"ח (בהנחת שיעור מס 25%).

 

משקיעים בשוק ההון? כדאי לשים לב לפרטים הבאים:

  1. הפסדים הוניים (בני"ע) משנים קודמות אינם מועברים באופן אוטומטי – רק הגשה של דו"ח לרשות המיסים תוכל לייצר הכרה בהפסדים ולהעבירם לקיזוז לשנים הבאות.
  2. כאשר מתנהלת פעילות ני"ע במספר חשבונות לא יתבצע קיזוז ביניהם (גם אם הם מתנהלים באותו הבנק) – מאחר והחשבונות מתנהלים בנפרד לא מתבצע קיזוז הפסדים, לכן גם במקרה זה יש להגיש דו"ח שנתי לרשות המיסים  (טופס 1301).
  3. מי זכאי להנחה במס על רווחים משוק ההון? מי שהגיע לגיל פרישה (67 לגבר ולאישה) זכאי לפטור על רווח הון עד 16,560 ש"ח לשנה. כמו כן, מי שהגיע לגיל 60 והכנסתיו אינן מגיעות ל-166,320 יוכל לשלם שיעורים נמוכים (10%, 14%, 21% על פי מדרגות המס)  . כמו כן, זכאים להטבות עולים חדשים ותושבים חוזרים.
  1. מי חייב בהגשת דו"ח שנתי? – מי שמחזור עסקאותיו מפעילות בשוק ההון גבוה מכ-800,000 ₪ חייב בהגשת דו"ח לרשות המסים.

 

מה עליכם לעשות לפני סוף השנה?

  1. בגין שנים קודמות – ניתן להכיר גם בהפסדים מפעילות בשוק ההון משנים קודמות (עד שש שנים) באמצעות הגשת דו"חות לשנים קודמות – כך שמי שהיו לו הפסדים בשנת 2010 מוטב שיזדרז להגיש דו"ח לפני תום שנת המס 2016.
  2. במהלך שנת המס הנוכחית – במידה וקיימים הפסדים בחשבון בנק אחד ורווחים בחשבון בנק אחר, ניתן לפנות לפקיד השומה ולבקש פטור מניכוי מס במקור על רווחים.  

 

כיצד קיזוז הפסדים ישפיע על החבות במס?

קיזוז ההפסדים מהרווחים מקטין את הרווח שבגינו מחושב שיעור המס, אולם יש לשים לב כי מאחר ורווחי הון חייבים בשיעורי מס שונים (בין 15% ל-30%),  כדאי לנצל באופן מיטבי את ההפסדים באמצעות קיזוז מההכנסה בעלת שיעור המס הגבוה. לדוגמא:

אם נקזז 1,000 ש"ח מהכנסה שחייבת בשיעור מס בגובה 10% נוכל לחסוך 100 ₪; ואילו נקזז מהכנסה שחייבת בשיעור מס בגובה 25%  – נחסוך 250 ₪, בהתאמה.

 

אז מה צריך לעשות, בעצם?

מי שמעוניין לקזז הפסדים באופן מהיר יוכל לקזזם מול רווחים שמומשו השנה; המלצה שלנו: לקבוע שתי פגישות: האחת – עם יועץ ההשקעות שלכם, כדי לראות אין ניתן לממש את הרווחים שעשיתם בצורה הטובה ביותר; והשנייה – עם יועץ מס מוסמך, כדי לתכנן את חישוב המס המיטבי מהרווחים שעשיתם. 

ולפני הפגישות, כדאי להצטייד באישור על ניכוי המס – טופס 867 – אותו ניתן להנפיק באתר הבנק או בסניפכם. האישור מציג את תוצאות ההשקעה שלכם בשנת המס, את מחזור העסקאות וכן את המס שנוכה.

 

שתהיה לכם שנת 2017, בריאה ורווחית!