תהילה בן ארי

5 דברים שכדאי לדעת על סימולאטור המס

תהילה בן ארי
רגע לפני סוף השנה הוא זמן טוב להיעזר בסימולאטור המס של לאומי

רגע לפני סוף השנה הוא זמן טוב להיעזר בסימולאטור המס של לאומי, בכדי לבדוק את אפשרויות קיזוז ההפסדים כנגד רווחים בתיק ניירות הערך שלכם. אל תשכחו  שניתן לקזז באמצעות הבנק, הפסדים כנגד רווחים – שנוצרו במהלך שנת 2013 – רק עד 31.12.2013.
בניהול תיק ניירות ערך כדאי לקחת בחשבון גם שיקולי מס. כדי לסייע בקבלת החלטות, פיתח לאומי עבורכם את סימולאטור המס.
הסימולאטור הוא כלי המאפשר לכם לקבל מידע על המס שצפוי להיות מנוכה במקור בגין מכירת נייר ערך, עוד לפני ביצוע המכירה בפועל, וכן מידע על יתרות הרווחים/ההפסדים שנצברו לכם לפני ביצוע המכירה ולאחר ביצוע המכירה.
הנה כמה עובדות שכדאי לכם לדעת על סימולאטור המס:
1. חישוב מס צפוי וקיזוז הפסדים. רבים מאיתנו, אם כפרטים ואם כחברות, משקיעים בשוק ההון בניירות ערך מקומיים או זרים – מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ועוד. בחלק מההשקעות ייתכן והרווחתם, ואילו באחרות ייתכן והפסדתם. חוקי המס מאפשרים לנו לקזז הפסדי הון כנגד רווחים מניירות ערך (רווח הון, דיבידנד, ריבית).

במהלך מכירה של ניירות ערך, הסימולאטור יודע לחשב מראש את המס שצפוי להיות מנוכה בגין המכירה וכן לוקח בחשבון במסגרת החישוב, גם קיזוז של הפסדים כנגד רווחים. כמו כן מאפשר הסימולאטור לבחון את ההשפעה של מכירת כל הכמות או כמות חלקית של נייר ערך מסוים, מכירת נייר ערך אחד או יותר בו זמנית, וכן לקבוע את שער המימוש לצורך חישוב המס.

2. חישוב אוטומטי עפ”י שיעורי המס. כיוון שסימולאטור המס פועל על תיק ניירות הערך שלכם, הוא יודע לעשות אבחנה בין שיעורי המס על ניירות הערך השונים. כידוע, המס כיום, על רווחים מניירות ערך ישראלים או זרים – מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אגרות חוב צמודות ואופציות הוא 25% ליחיד, כאשר המס מחושב על הרווח הריאלי (שהוא הרווח הנומינלי בניכוי עליית הערך האינפלציונית של ני”ע או בניכוי עליית שער החליפין, לפי העניין). לעומת זאת המס על רווחים מניירות ערך שאינם צמודים (אגרות חוב שקליות, מק”מ) הינו 15% ליחיד. במקרה זה המס מחושב על הרווח הנומינלי – כלומר ללא ניכוי עליית הערך האינפלציונית או שער החליפין.
על רווחים של חברות חל שיעור מס חברות.

3. כדאי להיכנס לסימולאטור לאורך השנה. ניכוי המס על הרווחים מתבצע מייד לאחר ביצוע המכירה, וקיזוז ההפסדים כנגד הרווחים מתבצע לאורך כל שנת המס. לכן, כדאי להיכנס מעת לעת לסימולאטור המס, על מנת לדעת מה מצב קופת הרווחים/ההפסדים ולתכנן בצורה המיטבית את הפעילות בתיק ניירות הערך שלכם  

4. קופת הקיזוזים מתאפסת מדי שנה. סוף השנה האזרחית הוא זמן טוב להציץ בסימולאטור המס, היות וקופת ההפסדים/הרווחים שצברתם לאורך השנה תתאפס ב- 31 לדצמבר 2013. החל מה- 1 בינואר 2014 לא תוכלו לבצע עוד פעולות בתיק ניירות הערך שלכם במטרה לקזז הפסדים כנגד רווחים שנצברו בשנת 2013 באמצעות מנגנון הקיזוזים בבנק. כך, שאם אינכם מגישים דוחות מס לרשויות המס ולא מבצעים התחשבנות ישירה מול רשויות המס, סוף השנה היא הזדמנות טובה (ואחרונה) לבחון את אפשרויות קיזוז הפסדים מול רווחים על ניירות ערך בתיק שלכם.

5. נתונים לחישוב המס בסימולאטור. לא פעם אנחנו נשאלים על ידי לקוחות מדוע נתונים, כגון נתוני עלויות, המופיעים בדפי מידע שונים שהלקוח מקבל מהבנק, אינם תואמים את הנתונים בסימולאטור המס. התשובה לכך פשוטה: הנתונים בדפי המידע אינם נתונים שנועדו לחישובי מס, אלא נתונים המתחשבים באירועי חברה או אירועים כלכליים שונים. חישוב הרווח/הפסד והמס המתבצע בסימולאטור המס, מתבסס על נתונים בהתאם להנחיות רשות המיסים.

איך מגיעים לסימולאטור המס של לאומי? באתר לאומי יש להיכנס לחשבון, לאחר מכן יש להיכנס לתיק ניירות הערך באתר “לאומי טרייד”, ושם לבחור בסימולאטור המס שבקוביית “ניתוח תיקים”.

הנתונים המוצגים בסימולאטור ו/או הדוחות המופקים באמצעותו הינם לידיעה בלבד. אין להסתמך על נתונים אלו לצורך קביעת המס ו/או העמלות ו/או דמי השמירה ו/או דמי הניהול אשר יגבו בעת ביצוע המכירה. אלו יקבעו באופן סופי רק בעת ביצוע המכירה בפועל. המידע והנתונים המובאים במסגרת הסימולאטור אינם מהווים הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של הלקוח לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הלקוח.