גולן נשיא

האם כדאי להירשם כעוסק פטור, מורשה או כחברה בע”מ?

גולן נשיא
רגע לפני שאתם מתקשרים לרואה החשבון, ריכזנו עבורכם את כל הפרטים שאתם חייבים לדעת על העסק שלכם. קיימות שלוש אפשרויות לרישום העסק ברשויות המס: עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ.

לפני שאתם מחליטים איך להגדיר את העסק שלכם, רצוי לבחון את סוג העסק ואת ניהול הפנקסים המתאים לו. ישנם מקצועות חופשיים כמו רואה חשבון, עורך דין וכדומה שאינם יכולים להיות עוסק פטור ולא חברה בע"מ.

 

עוסק פטור

 

לעוסק פטור ישנן מספר מגבלות, לדוגמא: אם בעל העסק צופה הכנסה של עד 99,003 וכן הוא לא צפוי להעסיק יותר משני עובדים, סוג העסק שלו עומד בהוראות ניהול ספרים, אזי הוא עומד בקריטריון של עוסק פטור. מי שעובר את ההכנסות הללו במהלך השנה יאלץ לשנות את הסיווג שלו ולהפוך לעוסק מורשה. כמו כן, הוא יצטרך לשלם בגין החריגה מהתקרה מע"מ על עסקאות.

 

עוסק פטור מוציא קבלות ללקוחותיו ולא חשבוניות מס, כלומר הוא פטור מתשלום מע"מ. מס הכנסה וביטוח לאומי לא נעלמים. בסוף השנה שניהם מחכים בסבלנות עד להגשת הדו"ח ואז למעשה נקבעים הפרשי שומה ע"י רשויות אלו שמובילות או להחזר לתשלום או לאפס – זאת אומרת אם שילמתם מקדמות גבוהות במהלך השנה מעבר למה שצריך, יוחזר לכם ההפרש ואם שילמתם מעט מידי, תצטרכו להוסיף.

 

איש עסקים מחשב מס

 

עוסק מורשה

 

עסק המוגדר כעוסק מורשה מחויב בגביית מע"מ מלקוחותיו וכן בקיזוז מע"מ בגין הוצאות העסק שלו, חייב בהוצאת חשבוניות וקבלות בניגוד לעוסק פטור אשר מחויב בהוצאת קבלות בלבד. בנוסף, בעל העסק מחויב לדווח ולשלם מע"מ בכל חודש או חודשיים, תלוי בגובה המחזור והוא גם רשאי להעסיק עובדים ללא הגבלה. מבחינת המיסוי למס הכנסה שניהם זהים והמס הוא מס מדורג. שניהם נהנים מאותן הוצאות ושניהם נהנים מניכוי ומזיכוי לצורכי מס.

 

חברה בע"מ

 

חברה בע"מ מומלץ לפתוח כאשר המחזורים גבוהים וניהול הספרים מחייב, או שבעל העסק מבקש, או שישנם שני שותפים שמעוניינים בשקיפות בניהם ובין בעלי המניות. בנוסף, אם מדובר ברווחים גבוהים כאשר המס עליהם הוא רק 23% ולא מס שולי כמו של עצמאי.

 

המידע נכתב על בסיס נתונים שהועברו על ידי משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות'

www.golang.co.il