אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

צריכים מסגרת אשראי? טיפים חשובים לשותפים בחשבון עסקי

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
המשך עלילותיהם של אביב שירה ויונתן, בעלי העסק הצעיר והמבטיח "הא לחמא עניא".

המשך עלילותיהם של אביב שירה ויונתן, בעלי העסק הצעיר והמבטיח “הא לחמא עניא”. והפעם: מה קורה כאשר תנאי החשבון דורשים חתימה משותפת אבל בוב דילן מפריע בדרך.
שבוע לאחר המעמד החגיגי של פתיחת החשבון העסקי של חברת “הא לחמא עניא“, טס אביב ללונדון. שירה ויונתן נשארו לבדם בארץ הקודש, ועמלו על פיתוח התכנית העסקית של החברה הצעירה שלהם. הם הגיעו למסקנה כי החברה זקוקה לאשראי שוטף לצורך פעילותה ההולכת ומתרחבת. יונתן מייד הרים טלפון לסיגל, הבנקאית הזכורה לטוב מסניף לאומי נאות חיטה, וביקש לברר האם קיימת אפשרות לקבלת מסגרת אשראי בסך של 250,000 ₪.

לאחר תהליך פנימי קצר בבנק, סיגל קיבלה אישור להעמדת האשראי לחברה וחזרה ליונתן עם תשובה חיובית. סיגל ציינה, כי לצורך העמדת המסגרת על החברה להעביר לבנק בקשה להעמדת אשראי חתומה על ידו ועל ידי אביב שהם בעלי זכויות החתימה בחשבון – בצירוף חותמת החברה. יונתן בירר האם ניתן לפקסס לסניף את המסמכים החתומים (הרי אביב בלונדון!) וקיבל לשמחתו תשובה חיובית, שכן החברה חתמה במועד פתיחת החשבון על הרשאה לביצוע הוראות באמצעות טלפון ופקס.

יונתן הרים טלפון לידידו אשר בלונדון ללא שהיות. אבל אביב, שבילה באותן שעות בהופעה של בוב דילן בקובנט גרדן, לא שמע דבר והנסיונות להשיג את חתימתו על המסמך עלו בתוהו.

בצר להם, סרו שירה ויונתן לסניף וביקשו כי שירה, שגם היא בעלת מניות בחברה, תחתום במקום אביב על מסמכי בקשה האשראי.

סיגל נאלצה לסרב לבקשה זו, והסבירה כי לא ניתן לפעול בניגוד להחלטת דירקטוריון החברה, אשר קבע כי רק חתימתם המשותפת של אביב ויונתן היא שתחייב את החברה בכל הנוגע לביצוע פעולות בחשבון. סיגל הוסיפה, כי על אף ששירה הינה בעלת מניות בחברה ואף מכהנת כיו”ר דירקטוריון החברה, היא כלל אינה רשאית לקבל מידע בדבר החשבון, שכן רק יונתן ואביב מוסמכים לקבל מידע בהתאם להחלטת הדירקטוריון שנמסרה לבנק.

למזלה של החבורה, מספר שעות לאחר סיום ההופעה ועוד באותו היום, אביב חזר אל יונתן ושירה, ועל אף שטרם נרגע מעוצמת החוויה, הזדרז וחתם על המסמכים והעבירם לבנק בפקס. סוף טוב הכל טוב – מסגרת האשראי הועמדה בחשבון.

עם חזרתו של אביב ארצה, כינסו החברים ישיבת דירקטוריון, אשר במסגרתה הוחלט כי זכויות החתימה בחשבון ישתנו ומעתה כל אחד מהשלושה יוכל לחתום בשם החברה לבדו בצירוף חותמת החברה. כבר בערבו של אותו היום, הזדרזה שירה והעבירה את עותק החלטת הדירקטוריון, בצירוף אישור עורך דינה של החברה, לידיה הנאמנות של סיגל, אשר עדכנה את זכויות החתימה בחשבון החברה בהתאם.

השלושה קיוו, כי שינוי זה יקל ויפשט את המשך פעילותם העסקית מול הבנק, אולם לא לקחו בחשבון כי מערכת היחסים ביניהם עלולה להשתנות בעתיד וכי שינוי זה עלול, בנסיבות מסויימות, לעמוד להם לרועץ.

על כך בטורינו הבאים….

לפרק הקודם >>  הקמת חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון לעסק