שמחה לב

איך לפתוח את שנת המס של 2020 ברגל ימין?

שמחה לב
רגע לפני שהשנה האזרחית מתחלפת, רו"ח ועו"ד שמחה לב, עושה סדר לעוסקים העצמאים שמעוניינים לסגור את ענייני המיסוי של 2019 בצורה המיטבית והחוקית. קבלו 7 נקודות מרכזיות שיכולות להיות רלוונטיות עבור העסק שלכם ואפילו להוביל לחיסכון במס

 1. סיום תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2019

ביטוח לאומי לעצמאיים – מומלץ להקדים ולשלם את המקדמות לחודש דצמבר 2019 (שמועד התשלום החוקי הוא עד 15 בינואר 2020) לפני תום השנה, בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת המס 2019.
מס הכנסה לעצמאיים – מומלץ לבצע עריכת חישוב מס משוער על פי צפי ההכנסה החייבת, ולהקדים את תשלום המס (הפער בין מקדמות המס ששילמתם במהלך השנה לבין צפי חישוב המס השנתי). מכיוון שסכום המס שישולם עד ליום 31 בינואר 2020, פטור מהפרשי הצמדה וריבית.

 

2. שימוש בנוהל "גילוי מרצון"

במהלך שנת 2014 פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון" המאפשר בין היתר לבעלי עסקים לתקן את דיווחיהם ולהשלים נתוני אמת על הכנסותיהם ונכסיהם. לכן, מומלץ לאלו אשר ביצעו עבירת מס (במכוון או שלא במכוון) להסיר את מחדליהם ולהגיש דוח מתוקן ואמיתי במסגרת ההליך של גילוי מרצון, ובכך לקבל חסינות פלילית בענייני מס.  שימו לב  המסלול רגיל והמסלול מקוצר – תקף עד ליום 31.12.19.  

 

3. בדיקת חובות אבודים

"חוב אבוד" הוא חוב אשר יצאה בגינו חשבונית מס, שולם בגינו מע"מ ומס הכנסה, אך סיכויי גביית החוב נמוכים. על מנת להכיר חוב כ-"חוב כאבוד", על בעל העסק להוכיח ולהציג ראיות, כי פעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם גביית החוב (פנייה להוצאה לפועל, בתי משפט, וכו') ובנוסף, עליו לקבל אישור כתוב מעו"ד המטפל בגביית החוב שמדובר בחוב אבוד לשנת 2019. הכרה בחוב אבוד תוכר כהוצאה בעסק ויוחזר המע"מ בגינו (החזר המע"מ ייעשה ע"י פניה לתחנת מע"מ).

 

 

4. התאגדות כ'חברה בע"מ'

מומלץ לבחון לפני תום השנה את המחזור בעסק, ולבדוק האם הגידול במחזור (במידה וקיים) מחייב ניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה. במקרה של גידול בהכנסות, יכול להיות שכדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ מתחילת שנת 2020. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם.

 

5. הפרשת כספי פנסיה

החל מינואר 2017, כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת ​חייב להפריש לקצבת הפנסיה . החוק מחייב מינימום הפקדה (בשל הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת, ומעל להכנסה בגובה של מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%) במידה ולא תבצעו את ההפקדה אתם עלולים להיקנס ב-500 ₪, וחבל!  
מומלץ לשקול לשלב גם הפקדת כספים לקופות גמל לעצמאיים ולביטוח אובדן כושר עבודה, לצורך הגנה ביטוחית אופטימאלית וניצול מרבי של הטבות המס.

 

 

6.  ניהול ספרים נכון

תקנות ניהול ספרים קובעות אילו ספרים מיוחדים על כל עסק לנהל. לדוגמה, יש החייבים בניהול יומן רופא, ספר הזמנות, תעודות משלוח, יומן תלמידים, קופה רושמת ועוד. בחנו עם רואה החשבון שלכם מהו ניהול הספרים החל על עיסוקכם. אין להקל ראש בכל הקשור לניהול הספרים שכן מס הכנסה בודק את תקינות הספרים כחלק מביקורת שגרתית שעורך בעסק. ניהול לא תקין של הספרים עלול לגרור לפסילת ספרים ושומה לפי מיטב השפיטה.

 

7. ביצוע ספירת מלאי

מומלץ לערוך ספירת מלאי ביום 31 בדצמבר ולהכין רשימת מלאי לסוף שנה. רשימת המלאי תכלול בין היתר, את כמויות המלאי וערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות העסק. ניתן לערוך ספירת מלאי עד 10 ימים לפני או אחרי מועד זה בתנאי שניתן לעשות התאמות למלאי בגין ימים אלה. במקרה של השמדת מלאי יש להיערך לכך מראש – קיימת הוראה של רשות המיסים לעניין נוהל השמדת מלאי לרבות הצורך לעדכן את פקיד השומה 30 יום מראש על כך. כמו כן, עליכם לערוך פרוטוקולים מפורטים לעניין תיעוד המלאי המושמד.


לסיכום, נצלו בחוכמה את התקופה הזו של סוף השנה, בתקווה ששנת 2020 תהיה שנה עסקית טובה יותר מקודמתה!

 

עו"ד ורו"ח שמחה לב, יועץ פיננסי ומשפטי, מרצה סגל בכיר בחוג לחשבונאות באוניברסיטת אריאל ומרכז קורס ייעוץ עסקי באוניברסיטה הפתוחה.