אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

כל מה שחשוב לדעת על ערבויות בחשבון העסקי

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
אתם במתח, אנחנו יודעים. מה עם המכרז? האם החברים מ"הא לחמא עניא" יתחילו לספק לחם לעיר הבה"דים?

אתם במתח, אנחנו יודעים. מה עם המכרז? האם החברים מ”הא לחמא עניא” יתחילו לספק לחם לעיר הבה”דים? ואיזה סוגים של ערבויות קיימים? ומהן בטוחות?? כל כך הרבה שאלות. עורכי הדין אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב עונים על כולן.
כן, זה קרה. כחודש ימים לאחר שאביב מסר את הצעת ‘הא לחמא עניא’ במסגרת המכרז, בצירוף הערבות הבנקאית המבוקשת, התבשרה החברה על זכייתה במכרז.
אחרי הרמת כוסית קאווה, פנתה השלישייה לתכנון אופן עמידת החברה במכרז. שירה, הכלכלנית שבחבורה, הגיעה למסקנה כי בכדי לספק את השירותים להם התחייבה במסגרת המכרז, החברה זקוקה לאשראי נוסף בסך 500,000 ₪ לצורך תשלום לספקים, עובדים ורכישת ציוד מתאים.

יונתן פנה לסיגל, הבנקאית מסניף נאות חיטה, וביקש לברר את התנאים לקבלת האשראי לו נזקקת החברה. סיגל ביקשה נתונים נוספים – על התכנית העסקית ועל האיתנות הכלכלית של החברה – ולאחר שהשתכנעה בדבר יכולותיה הכלכליות של החברה והצורך העסקי באשראי, העבירה לגורמים המוסמכים בבנק בקשה מנומקת להעמדת אשראי לחברה.

הבצק עוד לא הספיק לתפוח, וסיגל בישרה ליונתן כי התקבל אישור עקרוני להעמדת האשראי המבוקש לחברה, בכפוף למתן בטוחות מתאימות להבטחת האשראי. הראשונה בהן: מתן ערבות של בעלי המניות בחברה להבטחת חובות והתחייבויות החברה כלפי הבנק.

סיגל ציינה בפני יונתן כי קיימים מספר סוגים של ערבויות אותן הבנק נוהג לקבל, ופירטה:

ערבות מתמדת מסוג “קרדיט” – ערבות במסגרתה הערב מבטיח את פירעון כל חבויות החברה, מכל מין וסוג שהוא, אשר קיימות בעת החתימה על כתב הערבות, וכן אלה שתיווצרנה בעתיד. לעיתים ערבות זו מוגבלת בסכום מסויים, אשר רק עד לו ערב הערב, אך לרוב הדרישה היא כי ערבות מסוג זה תהיה ללא הגבלה בסכומה הכולל.

ערבות מתמדת “ספציפית” – ערבות במסגרתה הערב מבטיח פירעון הלוואה (או אשראי) מסוים, סכום הערבות במסגרתה משתנה בהתאם לשינויים בסכום ההלוואה, והערבות כולה מתבטלת כאשר ההלוואה מסולקת במלואה.

סיגל הוסיפה כי במקרה של “הא לחמא עניא”, הבנק יבקש לקבל מכל בעלי המניות – אביב, שירה ויונתן – ערבות מתמדת מסוג קרדיט ללא הגבלה בסכום. כל אחד מהשלושה יהיה ערב כלפי הבנק לכל חובותיה והתחייבויותיה של החברה, ביחד ולחוד, אך כמובן שהבנק לא יוכל לקבל מכל הערבים יחדיו יותר מסך חובה של החברה כלפיו.

עוד הסבירה סיגל ליונתן, כי בשל היקף האשראי שהחברה מבקשת ביחס לפעילותה הנוכחית, החברה תידרש להמציא לבנק ערבות נוספת להבטחת האשראי. יונתן סיפר לסיגל כי שרית, חברתו של אביב ובעלת חברת הפקות מצליחה לאירועים, שהינה אמידה ובעלת נכסים רבים, הסכימה גם היא לערוב לאשראי שתקבל החברה לצורך המכרז.

סיגל הודיעה ליונתן, כי מכיוון ששרית תערוב רק לאשראי הקשור למכרז, הרי שהיא תחתום על כתב ערבות שונה מערבותם של השלושה, וערבותה תהיה ערבות מתמדת ספציפית לאשראי המסויים.

למחרת היום התייצבו השלושה בסניף נאות חיטה, לצורך חתימה על כתבי הערבויות המתאימים. מספר דקות לאחר מכן נשמעה חריקת בלמים ומול דלת הסניף נעצרה מכונית מרצדס מוזהבת, ממנה יצאה שרית.

לאחר הכניסה המרשימה, הגישה סיגל את כתבי הערבויות לארבעת החברים בצירוף הודעות לערב, בהן כלול מידע בכתב בדבר סוג הערבות, החייב שלחובותיו הוא ערב, ופרטים בדבר החוב שלו הוא ערב.

יונתן, אביב ושירה חתמו על כתב ערבות שבכותרתו צויין כי הערבות הינה עבור ערב רגיל ואילו שרית חתמה על כתב ערבות שבכותרתו צויין ערב יחיד. “תמיד היא חייבת להיות שונה מכולם”, רטן אביב. אבל סיגל הסבירה כי יש לכך סיבה והיא קשורה לטיב הקשר שבין הערב לבין הלווה, שכן שרית, להבדיל מהשלושה, איננה בעלת עניין בחברה הלווה: לערב מסוג ערב יחיד ייחשב כל אדם פרטי, מלבד בן או בת זוגו של החייב, או שותף הערב לחובות שותפות, או בעל עניין בתאגיד הערב לחובות התאגיד. לערב מסוג ערב רגיל ייחשב ערב שאינו ערב יחיד או ערב מוגן*.

לפני שהארבעה עזבו את הסניף, צלצל הטלפון של שירה. על הקו היה לא אחר  מנתן מודורוב, הכתב הכלכלי של אחד מהערוצים המובילים בטלויזיה….

על מה נתן רוצה לדבר עם שירה? – על כך בפעם הבאה.

*ערב מוגן – ערב יחיד שחותם על ערבות בסכום מסויים נמוך יחסית הקבוע בחוק או שחותם על ערבות למשכנתא, בנסיבות מסויימות.

לפרקים הקודמים בסדרה >>  

הקמת חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון לעסק

צריכים מסגרת אשראי?  טיפים חשובים לשותפים בחשבון עסקי

למה חשוב להסדיר את זכויות החתימה בחשבון העסקי?

דברים שחשוב לדעת על ערבות בנקאית