שמחה לב

סודות הניהול הפיננסי: עצות הזהב שכל בעל עסק חייב להכיר – חלק ב’

שמחה לב
שמחה לב, עורך דין ורואה חשבון, המשמש יועץ פיננסי במשרד הכלכלה, מרצה בכיר בתחום הפיננסי ומרצה בבי"ס לניהול עסקים של בנק לאומי, ממשיך לשתף טיפים ועצות בנושא ניהול פיננסי להצלחה בעסקים.

בטור הקודם התחלתי להציג כללי זהב לניהול פיננסי שיסייע לעסק שלכם לשרוד ולצמוח.

הנה עצות נוספות שמומלץ ליישם:

 

1. לנהל תזרים מזומנים שוטף בגיליון אלקטרוני או בתוכנה ייעודית

נהלו את תזרים המזומנים בעסק, רוב העסקים קורסים בגלל קשיי נזילות ולא רק בגלל הפסדים עסקיים.

ניהול תזרים מזומנים מתחיל בהכנת תחזית תזרים מזומנים עתידית. בתחזית זו יש לכלול את כל התקבולים והתשלומים הצפויים בעסק ותאפשר למנהלי העסק לגלות מבעוד מועד באלו מועדים עלול העסק להיקלע לפערי תזרים שליליים. פגיעה ביכולת לעמוד בהתחייבויות ובתשלומים, הינה תופעה עסקית שאינה רצויה ואשר עלולה לפגוע בעסק ובכושר הישרדותו. לכן יש לנקוט פעולות כבר בשלב מוקדם יותר ובטרם נקלע העסק למשבר פיננסי. להלן מספר פעולות לדוגמה אשר תאפשרנה לעסק לשפר את תזרים המזומנים:

  • ניהול משא ומתן עם ספקים להארכת תקופת האשראי שמקבל העסק.
  • ניהול משא ומתן עם לקוחות לקיצור תקופת האשראי שמקבלים הלקוחות.
  • מתן הנחות מזומנים על מכירות במזומן.
  • שיתוף מוקדם של הבנק בתהליך במטרה לקבל מימון ביניים או לפרוס מחדש הלוואות קיימות.
  • צמצום בעלויות התפעוליות של העסק.

 

2. תהליכי גבייה יעילים מלקוחות

מערך גבייה יעיל הוא קריטי לקיומו של העסק. הגבייה תביא לצמצום הצורך בשימוש באשראי בנקאי וחוץ בנקאי, יפחית את עלויות הריבית של העסק ויסייע במניעת היווצרות חובות אבודים. גבשו לכם מדיניות גביה ברורה והפעילו תמריצים לתשלום מוקדם.

בחן את מצבו הכלכלי או הפיננסי של הלקוח לפני שנותנים לו אשראי: בקש אישור רו"ח שלו, בדוק את הדוחות כספיים שלו, בדוק שיקים חוזרים באתר בנק ישראל , BDI.

 

3. אשראי שוטף

נהלו בצורה נבונה את מערך האשראי של העסק, דאגו למבנה הון ואשראי המתאימים לעסק ולמטרותיו. האשראי השוטף המתקבל בעיקר משני מקורות: אשראי ספקים  ואשראי בנקאי.

אשראי ספקים, כדאי לבעל עסק לבחון שימוש באשראי ספקים, למה? כי בדרך כלל האשראי זול יותר ובד"כ אינך נדרש להמציא בטחונות מיוחדים. בעלי עסקים רבים טוענים, כי ככל שנרכוש סחורה רבה יותר אצל ספק מסוים נהיה גורם משמעותי בעסקו  ונקבל הנחות גדולות …אולי …אבל גם נגדיל את חשיפת האשראי שלנו אצלו והספק יבקש לקצר את תקופת האשראי ויתחיל לבקש מאיתנו בטחונות.

אשראי בנקאי – יש לזכור שהבנק הוא ספק לכל דבר ועניין. הבנקאים מתמחים במתן אשראי וזה עיסוקם העיקרי ומקור הרווח שלהם וככל שהעסק עם חוסן פיננסי גבוה יותר ויש לו בטחונות הריבית הגלומה תהיה נמוכה יותר על ההלוואות וגם על מסגרות האשראי.

להלן כמה טיפים לעבודה מול הבנק:

  • טפח מערכת יחסים אמינה ועקבית עם הבנק, הוא יכול להתברר כאחד השותפים שלך להצלחה !
  • הבנקאי שונא להיות מופתע. אם תפתיע אותו פעם אחת, תיפגע האמינות שלך, הוא ייהפך לחשדן.
  • אם אתה צופה חריגה, בקש הסכמתו תוך הסבר לסיבה ולסיכויים לחיסולה.
  • ביטול שיקים והרשאות לחיוב החשבון מהווה עבור הבנקאי אור אדום. עדכן אותו והסבר צעדיך.

 

4. תמחור והמחרה

על בעל העסק להכיר את כל הנתונים הפיננסיים הקשורים בעלויות. תמחיר עוסק במדידה, ניתוח ורישום עלויות של מוצרים ושירותים. המחרה עוסקת בקביעת מחיר המכירה האופטימאלי של מוצרים ושירותים. משיקולי יעילות יש לנתח בכל עסק בצורה יסודית את עלויות הישירות של הייצור והרכישה כולל העלויות העקיפות. הכרת העלות ליחידה תסייע בין היתר בקביעת מחיר המכירה האופטימאלי של המוצר או השירות של העסק. מה אחוז הרווח שאתם רוצים ויכולים לקבל על המוצר או השירות ומה המחירים אצל המתחרים. אל תשכחו לתמחר גם את "המשכורת" שלכם.

 

5. נתחו את הדוחות הכספיים של העסק והפיקו מהם לקחים מתאימים

עסקים רבים מדי נסגרים לאו דווקא בגלל ביקושים נמוכים למוצריהם ולשירותיהם אלא בשל ניהול פיננסי ועסקי כושל. קריאה, הבנה וניתוח של הדוחות הפיננסיים בעסק זהו תנאי יסודי לקבלת החלטות עסקיות איכותיות. הדוחות הפיננסיים והתפעוליים של העסק מגלמים בתוכם מידע יקר ערך המאפשר לטפל בזמן בנקודות תורפה ולנצל הזדמנויות בדרך אופטימאלית. למדו כיצד לקרוא את הדוחות הכספיים וכיצד לנתח את המידע המשתקף מהם. מובטח לכם שזוהי תהיה השקעת זמן ומאמץ משתלמת ביותר.למרות שהדוחות הכספיים נערכים רק לאחר תום התקופה החשבונאית המתייחסת, עדיין ניתן להסיק מהם מסקנות חשובות ומעשיות בניהול העסק. בקשו מרואה חשבון לפחות אחת לרבעון דוח מאזן בוחן ובסוף שנה את הדוחות הכספיים של העסק.

 

6. בדיקת הביטוחים ונחיצות הביטוחים לעסק

פעמים רבות ריענון של תיק הביטוח בעסק עשוי לחסוך סכומי כסף ניכרים. מומלץ לבדוק גם את הכיסויים ואת התאמתם לצרכי העסק ובעליו. לדוגמה ביטוח אובדן כושר עבודה אמור להבטיח פיצוי חודשי בגין אובדן הכנסה. הפיצוי הזה מוגבל ומחושב כנגזרת של ההכנסה בפועל. ולכך יש לשים לב לא לשלם פרמיה גבוה יותר . זוהי כמובן רק דוגמא אחת ויש לבחון את יתר ההיבטים של כל הביטוחים לרבות ביטוח עסק, ביטוחים פנסיוניים, ביטח חיים, ביטוח אשראי וכו'.

 

7. תכנון מס

על בעל העסק להכיר מהן הוצאות מותרות לצרכי מס האם ניתן לתבוע את הוצאות כהוצאה מוכרת אשר תקטין בדרך חוקית את תשלומי המס. מה החובות לפי חוקי מס בניהול ספרים, האם חייבים לנהל יומן רכב, יומן תלמידים, ספר הזמנות, תעודות משלוח ועוד.

איך לנצל באופן אופטימאלי את הטבות המס על החיסכון הארוך טווח (פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות). מדובר בהטבות מס המגלמות למעשה תשואה של עשרות אחוזים ובהחלט חבל לא לנצלן.

 

לסיכום, ניהול עסק אינו פשוט ודורש בראשית מעשה מחשבה תחילה.