שחר ראובני

בעל עסק? בקרוב תצטרך להפקיד יותר לפנסיית העובדים

שחר ראובני
לאחרונה הוחלט להעלות את שיעור ההפקדה לפנסיה לעובדים. שחר ראובני, אנליסט בענף חסכון ארוך טווח, מספר על העדכונים האחרונים בתחום.

היום נראה לנו טבעי שכל עובד זכאי לחיסכון פנסיוני, אבל עד לפני מספר שנים הסדרים פנסיוניים נחשבו כהטבה לעובדים וניתנו על פי רוב למועסקים בארגונים גדולים. בתחילת הדרך הופקדו לחוסכים מתוקף פנסיה חובה סכומים פעוטים, ועם הזמן עלה שיעור ההפקדה והתקבע על 17.5% מהשכר. לאחרונה הוחלט להעלות את שיעור ההפקדה פעם נוספת באופן הדרגתי, כך שבסופו של דבר בתחילת 2017 יעמוד שיעור ההפקדה על 18.5% מהשכר המבוטח.

 

מהי פנסיה חובה?

הרעיון העיקרי בפנסיה חובה הוא שכל עובד (מעל גיל 20 לאישה ו- 21 לגבר) יהיה זכאי לביטוח פנסיוני הכולל ביטוח לסיכוני זקנה, נכות ושאירים. עקרונית, העובד זכאי להפקדות בתוך 6 חודשים מיום תחילת העבודה, אך אם הוא מגיע עם חיסכון פנסיוני קיים, הזכאות שלו היא מיידית ועל ההפקדה להתבצע באופן רטרואקטיבי בתום 3 חודשים ולא מאוחר מסוף שנה קלנדרית.

 

עוד חשוב לדעת שההסדר אינו חל על עובד שזכאי לתנאים פנסיוניים טובים יותר, וכן שהוא מוגבל בתקרת שכר של השכר הממוצע במשק (9,464 ₪ נכון לשנת 2016).

 

אז מה חדש?

תיקון להסדר פנסיה חובה שנכנס לתוקף החל במשכורת חודש יולי, מעלה את שיעור ההפקדה לחיסכון הפנסיוני ב- 2 פעימות:

Employees Pension-shachar reuveni - table

בעקבות התיקון עלה ביולי שיעור ההפקדה לחיסכון הפנסיוני ב- 0.5% והוא צפוי לעלות פעם נוספת ב- 0.5% בתחילת 2017, כאשר חצי מהתוספת ממומנת על ידי העובד והחצי השני על ידי המעסיק.

 

מי זכאי לשיעור הפקדה גבוה יותר?

עד כה קבע הסדר פנסיה חובה שיעורי הפקדה שווים, עבור עובדים המחזיקים מוצרי חיסכון פנסיונים שונים. אך מאחר שהעלות הביטוחית בביטוחי המנהלים וקופות הגמל גבוהה ביחס לזו הנערכת דרך קרנות הפנסיה, במרבית המקרים ההפקדה האחידה מעניקה לחוסכים באותם מוצרים השתתפות חלקית בלבד בעלויות. לכן הוחלט בתיקון להגדיל את השתתפות המעסיק המקסימאלית בביטוח אבדן כושר העבודה שנערך באמצעות ביטוח מנהלים או קופות גמל, מ- 1% ל- 2.5% מהשכר המבוטח. פרמיות הביטוח משולמות מתוך תגמולי המעסיק העולים על 5% ועד לתקרה של 7.5%. כך, יתכנו מקרים בהם מעסיקים יתבקשו להפקיד יותר לחיסכון הפנסיוני של חלק מהעובדים.

 

חלק מהמעסיקים נוהגים להפקיד יותר גם לרכיב הפיצויים של עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים. על כן נקבע בתיקון, כי עובד שמופקדים עבורו למעלה מ- 6% לפיצויים, רשאי לעבור לקרן פנסיה ולשמור על שיעור ההפקדה. הסדר דומה נקבע גם לעובדים חדשים המגיעים עם פוליסה קיימת, בה שיעור ההפקדה לפיצויים עולה על 6%.

 

פנסיה חובה ושווה

בתחילת הדרך היה שיעור ההפקדה לפנסיה חובה נמוך ביחס לזה של יתר החוסכים לפנסיה. אך עם השנים עלה שיעור ההפקדה לפנסיה חובה ובתחילת 2017 הוא צפוי כבר לעמוד על 18.5%. בכך הושוו, פחות או יותר, תנאי החיסכון של העובדים החלשים יותר, שבעבר לא בוטחו פנסיונית, לתנאי החיסכון השכיחים של יתר העובדים במשק.