ד"ר גיל מיכאל בפמן

כלכלה שיתופית – כל מה שכדאי לדעת על המגמה שמשפיעה על העולם.

ד"ר גיל מיכאל בפמן
בשנים האחרונות התפתחה פעילות כלכלית ענפה בעולם סביב שיתוף במשאבים על בסיס העיקרון הבסיסי שלפיו כל דבר שאינו מצוי בשימוש, ניתן להשכרה או לשיתוף. זאת, באמצעות פלטפורמות מקוונות המאפשרות יצירת קשר ישיר בין "הספק" ללקוח. ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, סוקר את המגמה החדשה.

הכלכלה השיתופית נפרסת על-פני מגוון רחב של תחומים, כגון השכרת דירות לטווח קצר, שירותי הסעה, שירותי ניקיון, שליחויות ועוד. היתרונות המרכזיים של כלכלה שיתופית הם עלות חיפוש נמוכה, מחיר נמוך, גמישות רבה בקבלת השירות ו/או המוצר, מגוון רחב ועוד. לכן, מבחינה מאקרו כלכלית, הכלכלה השיתופית מאפשרת שימוש יעיל יותר במשאבים והיא מהווה דרך "בת-קיימא" ופחות בזבזנית לצריכת מוצרים ושירותים. על-פי אומדן של חברת דלויט, היקף השוק העולמי של הכלכלה השיתופית היה בשנת 2013 כ-26 מיליארד דולר.

 

כלכלה דמוקרטית

הכלכלה השיתופית היא גרסה מודרנית של כלכלת שוק. כלכלה שיתופית היא דוגמה לכלכלה דמוקרטית יותר שבה המשאבים מצויים בבעלות ביזורית והיא נסמכת על מערכות ליצירת אמון בקהילות ועל הון חברתי.

שורשי הכלכלה השיתופית נעוצים בארה"ב, שם צמחה כבר לפני כ-20 שנה חברת eBay. הגל הגדול הגיע לאחר המשבר הכלכלי הגדול של 2009-2008, וככל הנראה בגללו. עם ריבוי של חברות הזנק בתחום זה כגון Airbnb ו-Uber, עיקר המימון לפיתוחים אלו עדיין מגיע מארה"ב.

מדובר בפעילות שעשויה להיות גלובלית בקלות יחסית ובכך לפתוח פתח לשווקים וללקוחות רבים. פעילות זו מעודדת "מיקרו-יזמויות", שבהן יכול כל אדם להפוך לספק באופן פשוט יחסית, ובכך לשפר את הכנסותיו ולנצל בצורה טובה יותר את משאביו וכישוריו.

 

הצמיחה המהירה של כלכלה שיתופית מחד וקשיי המדידה של הפעילות מאידך

ה"תיאבון" של צרכנים לכלכלה שיתופית הולך וגדל והצמיחה מהירה. בארה"ב מדובר בשוק שלעת עתה מצליח במיוחד בקרב צעירים, משפחות עם ילדים מתחת לגיל 18 ובעלי רמת הכנסה בינונית.

לא מן הנמנע שנתוני הפעילות הכלכלית הכללית, כגון התוצר המקומי הגולמי, עדיין אינם משקפים באופן סביר את היקף הפעילות של הכלכלה השיתופית. לכן, ניתן לשער שנתוני התעסוקה, הפריון, סחר החוץ ועוד, מוטים כיום כלפי מטה.

מדידה לא נכונה של מדדי הפעילות הכלכלית והפריון עלולה להוביל, בין היתר, להחלטות שגויות בתחומי המדיניות הכלכלית, למשל, העלאה מוקדמת מדי של הריבית בארה"ב.

 

ומה לגבי נקודות החולשה?

האינטרנט וטלפונים ניידים חכמים הגדילו מאוד את היקפו של שוק הזה. כתוצאה מכך חל שינוי מבני בכלכלה שמחייב שינויים רגולטורים וחוקיים בכדי להבטיח תחרות הוגנת, הגנה על זכויות הצרכן, שמירה על בטיחות הצרכן, הגנה על זכויות הספק, תשלום מיסים ועוד.

לעת עתה, נראה שהתפתחותה של הכלכלה השיתופית מהירה בהרבה מהקצב שבו מתבצעת התאמת החקיקה והרגולציה שנועדה להבטיח את תקינות הסחר ואת גביית המס. אולם, כלל לא ברור אם חקיקה "קונבנציונלית" רלוונטית לחלקים רבים מן הפעילות שבכלכלה השיתופית.