בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן

פיצויים לעסקים על נזקים עקיפים שנגרמו עקב המצב הביטחוני

בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן
יועצי המס בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן מלשכת יועצי המס מספרים על מתווה הפיצויים

יועצי המס בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן מלשכת יועצי המס מספרים על מתווה הפיצויים, שגיבשה ועדת הכספים של הכנסת, לעסקים שנפגעו במבצע “צוק איתן”. מי שייך למסלולים הירוקים ומי למסלול האדום?
עוד בטרם נסתיים מבצע “צוק איתן”, ועפ”י הנחיות שר האוצר לקבוע מתווה פיצויים, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, שמטרתם  פיצוי לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בשל המצב הביטחוני, כאשר הזכאים הם העסקים הפועלים ביישובים הנמצאים במרחק של עד 40 ק”מ מרצועת עזה.
מנגנון הפיצוי מחולק לשלושה מסלולים “ירוקים” עפ”י בחירתו של בעל העסק, כאשר התנאי לגבי כל המסלולים הוא תשלום משכורות לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני. להלן המסלולים:

* ‘מסלול שכר’ – במסגרתו יתקבל החזר בגין שכר ששילם המעביד לעובדים, אשר לא הגיעו לעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף.  בנוסף לכך, מכיוון שהורים רבים נאלצו להיעדר מעבודתם על מנת להשגיח על ילדיהם מתחת לגיל 14, בעקבות סגירת מוסדות החינוך עפ”י הוראות פיקוד העורף, יתקבל פיצוי עבור תשלום שכר לאחד מההורים, בגובה של 132.5% משכר הבסיס של העובד.

* ‘מסלול מחזורים’ – תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני. הירידה במחזור תיבחן עפ”י נוסחה אשר תשווה את המחזור העסקי לתקופה המקבילה אשתקד.

* ‘מסלול הוצאות’ – פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בעקבות המצב הביטחוני.

מנגנון הפיצוי מורכב גם ממסלול “אדום”, המיועד לעסקים הפועלים בטווח של עד 7 ק”מ מגבול רצועת עזה, כולל עסקים בשדרות ובאזור התעשייה באשקלון  במסלול זה, העסקים זכאים לפיצוי עפ”י הנזק הממשי שנגרם להם וללא מגבלת התקרה של 3 מיליון שקלים, כפי שמוגבלים הפיצויים הניתנים במסגרת המסלולים הירוקים.

רשות המיסים תעמיד גם פתרונות ייעודיים לענפים ייחודיים כגון: מלונאות, אולמות אירועים, חקלאים וכו’.

עד למועד הגשת התביעה וקבלת הפיצוי הסופי, וכדי להקל על תזרים המזומנים של בעלי העסקים, תאפשר רשות המיסים לתבוע מקדמות בסך של עד 80% מגובה הפיצוי  שניתן לאותו העסק בעקבות מבצע “עמוד ענן”.

רשות המיסים פועלת להוציא  הנחיות מסודרות בנושא, כולל פתיחת מוקד טלפוני ייעודי שיסייע לבעלי העסקים הנפגעים בהליך הגשת התביעות.

בתקווה שנדע ימים טובים מאלה…