אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

למה חשוב להסדיר את זכויות החתימה בחשבון העסקי?

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
החברים מ"הא לחמא עניא" נאלצו לבצע שינוי נוסף בזכויות החתימה שלהם.

החברים מ”הא לחמא עניא” נאלצו לבצע שינוי נוסף בזכויות החתימה שלהם.
מה בדיוק קרה שם? – אלונה ואמיר מעדכנים
במשך מספר חודשים השתרר שקט תעשייתי ב”הא לחמא עניא”. החברה שיגשגה, הרחיבה את פעילותה העסקית, וביקשה וקיבלה מהבנק אשראים בהיקפים הולכים וגדלים לצורך מימון פעילותה השוטפת. הכל התנהל על מי מנוחות, עד שבוקר בהיר אחד, גמלה החלטה בליבה של שירה לשנות את אורחות חייה ולהפוך לטבעונית.

בהתאם, ביקשה שירה ליישם את השינוי גם ביחס לחברה ופנתה לחבריה בבקשה לכנס ישיבת דירקטוריון דחופה. בישיבה הודיעה בלהט ליונתן ואביב, כי היא דורשת שהחברה תשנה את סל מוצריה ותפסיק את התקשרותה עם הספק “עוף לי גוץ לי בע”מ” באופן מיידי.

יונתן ואביב נדהמו מהשינוי הקיצוני שחל בשירה (קרניבורית מושבעת, עד לאותו בוקר) והתנגדו נחרצות למהלך המוצע. השניים הביעו בפני שירה את הערכתם האישית לשינוי שחל באורח חייה, אך הביעו את חששם כי מבחינה עסקית השינוי בסל המוצרים והפסקת ההתקשרות המיידית עם הספק תפגע קשות בחברה. לפיכך, הצעתה של שירה לשינוי בהתנהלותה העסקית של החברה נדחתה בישיבת הדירקטוריון, ברוב קולותיהם של אביב ויונתן.

שירה, אשר לא השלימה עם העובדה כי עמדתה לא התקבלה בדירקטוריון החברה, החליטה למרק את מצפונה בעשיית מעשה. היא פנתה לסיגל, הבנקאית מסניף לאומי נאות חיטה, והודיעה לה, בשם החברה, על  העברת תרומה בסך של 50,000 ₪ לעמותת “צער תרנגולים”.

למחרת היום, לכשנודע לאביב ויונתן על התרומה בשם החברה, הזדרזו ופנו לסיגל וביקשו ממנה שלא להמשיך ולבצע בחשבון החברה הוראות שניתנות על ידי שירה, אלא אם ניתנו בצירוף חתימה נוספת של אחד מהם. סיגל השיבה לאביב ויונתן כי אינה יכולה להיענות לבקשה זו, מכיוון שהבנק אינו יכול לפעול בניגוד להחלטת דירקטוריון החברה, לפיה זכויות החתימה בחשבון ניתנו לכל אחד מהשלושה לחוד.

משהבינו אביב ויונתן את ההשלכות מרחיקות הלכת של מתן זכויות חתימה בחשבון לכל אחד מהם, במצב בו אחד מבעלי זכויות החתימה פועל בניגוד לדעתם של האחרים, ביקשו עוד באותו היום לכנס ישיבת דירקטוריון בהולה נוספת. הישיבה הייתה סוערת מאוד, אולם בסופה התעשתו החברים והגיעו להבנות והחלטות אשר היו מקובלות על כולם.

אחת מההחלטות הייתה כי זכויות החתימה בחשבון החברה ישונו פעם נוספת, ומעתה זכויות החתימה בחשבון יהיו צירוף חתימתם של כל שניים מתוך השלושה, יחד עם חותמת החברה. בנוסף, החליטו החברים, כי לסל המוצרים של החברה יתווסף קו מוצרים חדש המיועד לטבעונים.

השלושה העבירו לסיגל את החלטת החברה החדשה, בצירוף אישור עורך דין החברה. סיגל עדכנה את זכויות החתימה החדשות בחשבון החברה וחשבה לעצמה כי למזלם של השלושה, הפעם השכילו להתגבר על חילוקי הדעות ביניהם ולהגיע לעמק השווה לטובת החברה.

סיגל, בעלת הניסיון הבנקאי העשיר, הרהרה באותם מקרים בהם נתקלה במהלך עבודתה – שסופם היה פחות טוב – מקרים בהם הועברו לבנק הוראות  סותרות, שהתקבלו מבעלי זכויות חתימה שונים (האחת מבטלת את רעותה); וכן במקרים בהם הוצגו בפני הבנק שתי החלטות חברה סותרות, שתיהן מאושרות על ידי עורך דין – במקרים אלה הבנק נאלץ להתנות את המשך הפעילות בחשבונות חברות, בקבלת צו שיפוטי אשר יבהיר ויסדיר את המשך הפעילות בחשבון.

כאמור, למרבה המזל, “הא לחמא עניא” לא נזקקה להתערבות בית המשפט בענייניה, אלא הסדירה את היחסים בין בעלי מניותיה בדרכי שלום, ועתה התפנתה לתכנן את מהלכיה העסקיים הבאים, והראשון שבהם – השתתפות במכרז אספקת לחם לעיר הבה”דים, אשר הוקמה לא מכבר, בנגב.

ועל כך נעדכן בטור הבא…

לפרקים הקודמים בסדרה >>  

הקמת חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון לעסק

צריכים מסגרת אשראי?  טיפים חשובים לשותפים בחשבון עסקי