אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

כלים חשובים בדרך להצלחה עסקית

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
בטור הקודם, השקיעה "הא לחמא עניא" בפיתוח מוצר חדש וייחודי – הפיתה המעויינת. האם המוצר הצליח לחדור ללב הצרכן הישראלי? מיד תגלו.....

בטור הקודם, השקיעה “הא לחמא עניא” בפיתוח מוצר חדש וייחודי – הפיתה המעויינת. האם המוצר הצליח לחדור ללב הצרכן הישראלי? מיד תגלו…..

עורכי הדין אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב בפרק חדש בסדרה.

הפיתה המעויינת היא הלהיט החדש! השף היצירתי אייל ארגמן פתח מסעדת קונספט חדשה ברמת החייל בתל אביב, אשר כל המנות בה מבוססות על המוצר החדש. בכל יום, סלבס מכל חלקי הארץ עומדים בתור במסעדה כדי לאכול פיתה מעויינת, ואף מזמינים את צלם הפפראצי רעם שכטר על מנת שיצלם אותם “בהפתעה” בזמן אכילת הפיתה.

בעקבות הצלחת הפיתה המעויינת, “הא לחמא עניא” כמעט וקרסה תחת עומס ההזמנות, ונאלצה להיעזר במאפיות אחרות על מנת לספק את דרישת הקהל. אולם, פועל יוצא של השגשוג המבורך היה עלייה דרמטית ברמת ההוצאות השוטפות של החברה. על אף שהכנסות החברה גדלו עד מאוד, עד לקבלתם של התקבולים בגין המכירות בפועל, נוצר קושי תזרימי בתשלום לספקים.

וכך מצאו עצמם חברינו – אביב, שירה ויהונתן – שוב, אצל הבנקאית החביבה סיגל.

השלושה סיפרו לסיגל על הקושי בו נתקלו וסיגל מייד הציעה פתרון – החברה תקבל מהבנק הלוואת גישור קצרה, לצורך התשלום המיידי לספקים. להבטחת ההלוואה, החברה תפקיד בחשבונה, כבר עתה, את השיקים העתידיים שקיבלה מלקוחותיה עבור הסחורה שסיפקה, וכן תיצור לטובת הבנק שעבוד על השיקים הנ”ל, הקרוי גם שעבוד שטרות. סיגל ציינה, כי הבנק יהיה מוכן להעמיד את ההלוואה כנגד הפקדת השיקים, וזאת במידה שהשיקים העתידיים ימלאו אחר מספר תנאים: על השיקים להיות סחירים – כלומר, שיקים שלא צויינו עליהם המילים “למוטב בלבד” או “לא סחיר” או מילים אחרות בעלות מובן דומה, המגבילות את סחירותו של השיק; כמו כן, חייב להיות בגב השיק היסב תקין של המוטב (המאפשר לבנק לקבל את תמורת השיק ממושך השיק), במקרה שלנו – חותמת של החברה וחתימת המורשים מטעמה על גב השיק.

יהונתן הוסיף ושאל, האם ניתן ליצור שעבוד גם על השיקים הבלתי סחירים המוחזקים ע”י החברה. סיגל הודתה ליהונתן על הדאגה שהפגין כלפי הבנק, והשיבה לו כי לעיתים  הבנק דורש מלקוחותיו כי בגין השיקים הבלתי סחירים ייצרו שעבוד הקרוי שעבוד שוטף על חייבים (בק”ע שיקים ושטרות), אולם ציינה כי הפעם יוותר הבנק על דרישה זו היות והחברה כבר יצרה לטובת הבנק שעבוד שוטף כללי.

באותה הזדמנות, שאלה סיגל את השלושה האם החברה חתומה על הסכמים לאספקת סחורה מול לקוחות גדולים. אביב קפץ וסיפר, כי בעקבות ההצלחה המסחררת של הפיתה המעויינת, באחרונה חתמה החברה על שלושה הסכמי אספקת פיתות לגופים מוסדיים גדולים, ובגאווה גדולה העביר את ההסכמים לעיונה של סיגל.

סיגל קראה את ההסכמים ושמה לב, כי על פיהם החברה אמורה ליהנות מתקבולים גבוהים יחסית במהלך השנה הקרובה. סיגל ניתחה את הנתונים והציעה לשלושה את ההצעה הבאה: הבנק יעמיד לחברה 2 הלוואות – ההלוואה הראשונה תהיה קצרת מועד, ולהבטחתה יופקדו השיקים העתידיים בחשבון החברה. ההלוואה השנייה תהא לתקופה ארוכה יותר, ולהבטחתה תיצור החברה משכון על זכויותיה החוזיות של החברה לקבלת כספים על פי הסכמי אספקת הפיתות.

למראה עיניהם המשתאות של השלושה, הוסיפה סיגל והסבירה כי כך התשלומים שיתקבלו מלקוחות החברה על פי ההסכמים ישמשו לפירעון ההלוואה השנייה, והבנק יסתמך עליהם כערובה למתן ההלוואה.

סיגל העבירה לשירה את נוסח שטר משכון הזכויות החוזיות וכן נוסח הוראות בלתי חוזרות המופנות מהחברה ללקוחותיה, לפיו החברה מורה ללקוחות להעביר את כל התקבולים המגיעים לה בהתאם להסכמי אספקת הפיתות, לחשבון החברה בבנק.

שירה הזדרזה לשלוח אל הספקים את ההוראות הבלתי חוזרות. בדרכה חזרה אל המשרד, צד את עיניה שלט פרסומת לבניין משרדים חדש שנבנה בלב העיר.

שירה התעכבה קלות מול השלט, חייכה לעצמה והחלה לחייג במהירות למשרד המכירות…

 האם ההצלחה סיחררה את ראשה של שירה? האם שירה רכשה את המשרדים היוקרתיים? מה חשבו על כך חבריה? על כך בטורנו הבא…

לפרקים הקודמים בסדרה >>  

הקמת חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון לעסק

צריכים מסגרת אשראי?  טיפים חשובים לשותפים בחשבון עסקי

למה חשוב להסדיר את זכויות החתימה בחשבון העסקי?

דברים שחשוב לדעת על ערבות בנקאית

כל מה שחשוב לדעת על ערבויות בחשבון העסקי

שעבודים בחשבון העסקי – לא מה שחשבתם