מדי בכר

שישה מושגים שאתם חייבים לדעת לפני פגישה עסקית בבנק

מדי בכר
במסגרת תפקידי כמנהלת לקוחות עסקיים אני נפגשת עם בעלי עסקים רבים ושואלת שאלות רבות

במסגרת תפקידי כמנהלת לקוחות עסקיים אני נפגשת עם בעלי עסקים רבים ושואלת שאלות רבות: מהם הכנסות העסק? הרווחיות שלו? האובליגו המבוקש? מהם צרכי האשראי של העסק? האם לעסק יכולת החזר? מהם הבטחונות הבנקאיים אותם יכול העסק להעמיד כבטוחה?
בלבלתי אתכם עם כל השאלות? רגע לפני שנענה על חלק מהם, אציג את עצמי: שמי מדי בכר, אני בת 39, נשואה פלוס שלושה, עובדת בלאומי כבר 19 שנים. כיום משמשת בתפקיד מנהלת לקוחות עסקיים בסניף קרית אונו. חובבת ספורט, במיוחד טניס. המוטו שלי הוא מתן שרות אישי ויוצא דופן ללקוחותיי.
פעמים רבות עולה מהפגישות שסיפרתי לכם עליהן כי ישנם בעלי עסק שהמקצועיות שלהם בתחומם אינה מוטלת בספק, אך התחום הבנקאי/פיננסי אינו התחום הטבעי שלהם וקיימים פערי ידע במושגים עסקיים. רק השבוע  נפגשתי עם לקוחה: בחורה צעירה, כריזמטית וחדורת מוטיבציה לכבוש את העולם. היא סיפרה לי, בהתלהבות רבה יש לומר, על העסק  שלה (הבייבי שלה לדבריה), ופירטה על המוצר, הענף, הלקוחות, תכניות השיווק והחזון של העסק שחגג השבוע יום הולדת שנתיים. לאחר הברכות למזל טוב ולעוד הרבה שנים טובות ומוצלחות שאלתי מספר שאלות על נתוניו העסקיים והבנקאיים של העסק, ולפתע נתקלתי בדממת אלחוט שאחריה בא מלמול: “תסבירי למה את מתכוונת?”

בדיוק בשביל זה כתבתי את הטור שאתם קוראים, הכולל רשימה מתומצתת של מושגים בנקאיים שכל לקוח עסקי צריך לדעת בהתנהלות מול הבנק וכהכנה לפגישת בקשת אשראי. בואו נתחיל:

אובליגו: סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק, האובליגו כולל את מסגרת העו”ש, מסגרת כרטיס האשראי, הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך, ערבויות, נכיון שיקים, אשראי דוקומנטרי וכו’. אובליגו בנקאי כולל מתייחס לסך ההתחייבויות של הלקוח בכל הבנקים.

בטחונות: סך כל הנכסים שמשעבד לקוח הבנק כנגד האובליגו שהבנק מעמיד לו. קיימים בטחונות נזילים כדוגמת: פקדונות שקליים, תוכניות חסכון, תיקי ני”ע, מט”ח, שיקים דחויים, ערבויות כספיות וכו’, ומצד שני בטחונות קבועים כדוגמת נכסים.

צרכי אשראי לפעילות שוטפת (מימון הון חוזר) בשיטת היתרות: במסגרת בדיקת צרכי האשראי לוקחים חלק  לקוחות החברה (חייבים פתוחים), המלאי , שיקים לקבל, הוצאות מראש והכנסות לקבל כל אלה מצד השימושים של החברה, אל מול ספקי החברה, שיקים לפרעון והוצאות לשלם מצד המקורות של החברה. במידה וצד השימושים עולה על צד המקורות אזי ישנם צרכי אשראי ז”ק (מימון הון חוזר) . מדובר בעצם בחישוב של (לקוחות החברה + שקים לקבל+מלאי+הוצאות מראש + הכנסות לקבל) פחות (שיקים לפרעון + ספקים +מקדמות מלקוחות) אם היתרה חיובית יש צרכי אשראי לפעילות שוטפת בגובה הסכום שהתקבל. יש לציין כי קיימות שיטות נוספות לחישוב צרכי האשראי.

מטרת האשראי המבוקש: לאיזה צורך מבוקש האשראי/ההלוואה: האם לקניית מלאי? (חלק מהון חוזר), לשיפוץ, רכישת מבנה, פעילות השקעה ועוד. ברגע שמטרת האשראי ידועה קל יותר לתפור חליפת אשראי מתאימה לעסק.

כושר החזר: חלק מהשיקולים שלנו במתן אשראי/הלוואה הוא כושר ההחזר של העסק. להלן ניתוח בסיסי שרצוי שתעשו בעצמכם טרם הגשת בקשת אשראי: (הנתונים נלקחים מדו”ח כספי עדכני). רווח תפעולי (שהינו הרווח מפעילות החברה לפני מיסים והוצאות מימון), בתוספת הפחת (שהינה הוצאה שאינה במזומן אלא רק חשבונאית), פחות הוצאות מימון קיימות ומבוקשות ופחות החלויות השוטפות (תשלומי קרן ההלוואות הקיימות והחדשות) שצפויים לשלם במהלך השנה הקרובה. במידה ובדקתם סעיפים אלו וגיליתם כי יש עודף, לחברה כושר החזר להלוואה.

דו”ח כספי מבוקר: הדוחות הכספיים מתארים את מצבו הפיננסי של העסק. הדו”ח מבוקר ומאושר ע”י רו”ח של החברה ודרכו ניתן ללמוד על התוצאות הכספיות של העסק לתקופה החשבונאית של הדו”ח (לרוב מדובר בדו”ח שנתי): הכנסות העסק, הרווחיות, מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של העסק. נתוני  הדו”ח הם חלק חשוב בקבלת ההחלטה לאישור האובליגו הבנקאי, כמו כן חשוב להצטייד גם במאזן בוחן עדכני.

שליטה בנתונים אלו תשרה בכם בטחון בניהול, הובלת העסק וההתנהלות מול הבנק, ותספק לנו הבנק את הדרך הטובה ביותר ללוות אתכם בבטחון שאנו מנהלים היטב את הסיכון שבמתן הכסף.

בהצלחה!