אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

דברים שחשוב לדעת על ערבות בנקאית

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
בטור הקודם, אביב, שירה ויונתן מחברת ‘הא לחמא עניא’

בטור הקודם, אביב, שירה ויונתן מחברת ‘הא לחמא עניא’ הסדירו את זכויות החתימה בחשבון החברה בבנק, על מנת לאפשר את המשך פעילותה העסקית המוצלחת של החברה.
השלושה החליטו כי הגיעה השעה להרחיב את עסקיה של החברה ולנסות לצרף לקהל לקוחותיה גם מוסדות ציבוריים.
וראו זה פלא: למחרת יום קבלת ההחלטה, שירה הבחינה במודעה שנפרסה על פני עמוד שלם באחד מעיתוני הכלכלה ובה הזמנה מאת המשרד לאיכות החיטה והשעורה להציע הצעות במסגרת מכרז לאספקת לחם לעיר הבה”דים, שהוקמה לא מכבר בנגב. הזדמנות פז!
עוד באותו היום יונתן סר לקריה ורכש את חוברת תנאי המכרז.

לאחר בחינה מדוקדקת של התנאים וניתוח הדרישות אל מול יכולות ‘הא לחמא עניא’, ניסחו השלושה הצעה מפורטת ומרשימה לאספקת לחמים ודברי מאפה לעיר הבה”דים, בסך כולל של 1,000,000 ₪. השלושה תלו תקוות רבות בהצעת החברה ובסיכויי זכייתה. בהתאם לדרישות המכרז, אשר כללו חובת המצאת ערבות בנקאית בסך השווה ל-10% משווי ההצעה במכרז, פנה אביב לסיגל, הבנקאית הזכורה לטוב מסניף נאות חיטה, וביקש כי הבנק יוציא ערבות בנקאית על סך 100,000 ₪ לטובת המשרד לאיכות החיטה והשעורה, להבטחת התחייבויות החברה במכרז. אביב מסר לסיגל את נוסח הערבות המבוקש במכרז.

סיגל הסבירה לאביב כי ערבות בנקאית הינה התחייבות של הבנק לתשלום,  שמבטיחה קיום התחייבות של הלקוח (במקרה זה “הא לחמא עניא”) כלפי מוטב הערבות (במקרה זה המשרד לאיכות החיטה והשעורה). הבנק ישלם למוטב את סכום הערבות על פי דרישתו, בהתאם לתנאי הערבות, תוך פרק זמן קצוב, כפי שנקבע בכתב הערבות (וכל עוד לא פג תוקפה טרם הדרישה). הערבות הבנקאית הינה אוטונומית (עצמאית) ומימושה אינו תלוי במערכת היחסים בין המוטב לחייב. עוד הוסיפה סיגל, כי לאחר הוצאתה, הערבות אינה ניתנת לביטול או לשינוי, אלא בהסכמת המוטב (המשרד לאיכות החיטה והשעורה), וכמובן הבנק.

סיגל אף הוסיפה כי בעת הוצאת הערבות הבנקאית, לבקשת הלקוח, הופך כתב הערבות להתחייבות (אובליגו), הנרשמת לחובתו של הלקוח בבנק.

לאחר הסבר זה, סיגל עיינה בנוסח הערבות המבוקש ונוכחה לגלות, כי נוסח הערבות הנדרש על ידי המשרד לאיכות החיטה והשעורה שונה מנוסח הערבות הבנקאית הסטנדרטי הנהוג בבנק. וכי הנוסח כולל סעיפים רבים המטילים סיכונים לפתחה של החברה הצעירה.

כך למשל, סיגל הבחינה, כי בנוסח הערבות מצויין כי חובת התשלום על פיה הינה באופן מיידי, מיד עם הצגת דרישת התשלום לבנק (בניגוד לנוסח הסטנדרטי של הבנק). סיגל סיפרה לאביב כי בעבר נתקלה במקרים בהם הוגשו לבנק דרישות לתשלום על פי ערבות בנקאית, שלקוחות הבנק ביקשו להתנגד להן –  אולם נוסח הערבות הלא סטנדרטי הערים קשיים בפני הלקוחות. כך, לדברי סיגל, עלול להיות גם במקרה זה –  נוסח הערבות המיוחד יקשה על החברה להתנגד לדרישת תשלום שתוצג ע”י המשרד לאיכות החיטה והשעורה, שכן יהא על הבנק להעביר את תשלום סך הערבות באופן מיידי, מבלי שתהא שהות בידי החברה להתנגד לתשלום, בין אם באמצעות פנייה ישירה למשרד לאיכות החיטה והשעורה ובין אם בדרכים אחרות, למשל פנייה לביהמ”ש להוצאת צו מניעה.

למרות זאת, סיגל הדגישה בפני אביב כי מניסיונה, מאחר ומדובר בערבות מכרז, לא מומלץ לבצע שינוי כלשהו בנוסח הערבות הנדרש (ולו הקל ביותר), מכיוון שכל שינוי מסוג זה עלול להוביל לפסילת הצעת החברה במכרז.

סיגל העבירה את הנוסח יוצא הדופן של הערבות המבוקשת לבחינת הגורמים המוסמכים בבנק, ולאחר קבלת אישור להוצאת ערבות בנוסח זה, החתימה את החברה על בקשה להוצאת ערבות בנקאית וכן על נספח בקשר לנוסח המיוחד של הערבות המבוקשת.

האם הצליחה “הא לחמא עניא” לזכות במכרז המיוחל? על כך בטורינו הבאים…..

 לפרקים הקודמים בסדרה >>  

הקמת חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון לעסק

צריכים מסגרת אשראי?  טיפים חשובים לשותפים בחשבון עסקי

למה חשוב להסדיר את זכויות החתימה בחשבון העסקי?