אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב

הקמתם חברה חדשה? כיצד תפתחו חשבון בנק לעסק

אלונה שי זלסקי ואמיר וינריב
עו"ד אמיר וינריב ועו"ד אלונה שי זלסקי מנסים, בסדרת טורים חדשה, לשפוך אור על האופן בו מתנהל חשבון חברה בבנק לאומי

עו”ד אמיר וינריב ועו”ד אלונה שי  זלסקי מנסים, בסדרת טורים חדשה, לשפוך אור על האופן בו מתנהל חשבון חברה בבנק לאומי ולסייע לכם בהבנת התהליך ובהכרות עם מושגים בסיסיים.
אביב, שירה ויונתן, שלושה חברי ילדות, מנהלים כבר שנתיים קו לחלוקת לחם בשכונות העיר תל אביב. לאחרונה, לאחר שראו ברכה בעמלם החליטו השלושה כי הגיעה העת להתאים את העסק לרוח התקופה ולהקים אפליקציה סלולרית שתאפשר לעסק להתרחב. שירה, הפרקטית מבין השלושה, הבינה כי לנוכח הגידול הצפוי בפעילות העסקית והצורך בקבלת אשראי לפיתוח פעילות זו, הדרך הנכונה לפעול היא הקמת חברה שתפעל באופן מסודר ותהווה גוף משפטי נפרד ומובחן מבעלי מניותיה.

השלושה הזדרזו חיש מהר ודאגו לרשום ברשם החברות, חברה בערבון מוגבל בשם “הא לחמא עניא“, שבעלי מניותיה הם אביב, שירה ויונתן בחלקים שווים.

שמחים וטובי לב, פנו החברים אל סניף נאות חיטה בבנק לאומי .

הבנקאית האדיבה, סיגל, הסבירה להם על תהליך פתיחת החשבון הנהוג בבנק:

שלב ראשון – היכרות וקבלת מידע

סיגל ציינה, כי הבנק מעוניין להכיר את החברה ואת הצרכים שלה היטב, על מנת שהחשבון יענה על צרכים אלה. בשלב זה, נאסף המידע הבסיסי ביחס לחברה – למשל, תחומי הפעילות שלה, היקפי הפעילות והאשראי הצפויים בחשבון, מידע ביחס לבעלי המניות ולבעלי התפקידים בה, ומידע כנדרש על פי הדין לשם פתיחת החשבון.

שלב שני – הצגת מסמכים

לאחר מכן, ביקשה סיגל לקבל את מסמכי היסוד של החברה – תעודת ההתאגדות והתקנון –  וכן את תעודות הזהות של המורשים לחתום בשם החברה.

סיגל וידאה, כי בתקנון החברה לא קיימת הגבלה כלשהי על פתיחת החשבון ונטילת אשראי בבנק או הוראה מיוחדת לעניין המורשים לחתום בשם החברה, וכי מטרות החברה, המצויינות בתקנון, עולות בקנה אחד עם פעילותה.

שלב שלישי – מסמכי פתיחת החשבון

על מנת לפתוח חשבון, נדרשת החלטה שתתקבל בישיבת דירקטוריון של החברה בדבר פתיחת החשבון, תחומי הפעילות בו והמורשים לפעול בו בשם החברה. סיגל מסרה לשלישיה שלנו טופס החלטת תאגיד על פתיחת חשבון, בו מפורטים תחומי פעילות שונים. חלקם רלוונטיים עבור “הא לחמא עניא” כבר עתה וחלקם עשויים להיות רלוונטיים עבורה בעתיד. סיגל ציינה, כי חתימה על כלל תחומי הפעילות בתחילת הדרך, תקל על החברה בהמשך, אם וכאשר תבקש לפעול בתחומים נוספים אלה.

סיגל הבהירה כי יש להגיש לבנק את טופס ההחלטה, כשהוא חתום על ידי דירקטור בחברה (ללא חותמת) ומאושר על ידי עורך דין החברה.

בנוסף, סיגל ביקשה כי החברה תחתום על טופס הצהרה על נהנים ובעלי שליטה בחברה, המאפשר לבנק לדעת מיהם בעלי השליטה בחברה, כפי שהוא מחויב בהתאם להוראות הדין בנושא איסור הלבנת הון.

למחרת היום, שבו שירה, יונתן ואביב אל סניף הבנק ובידיהם כל המסמכים החתומים המקוריים, חתמו על חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (ובקיצור– חח”ד) ופתחו במזל טוב את החשבון.

 ממש באותו הזמן, סיגל שמה לב כי בהתאם למסמכים שמסרו, זכויות החתימה בשם החברה בחשבון הינן של יונתן ואביב יחדיו, בצירוף חותמת החברה. סיגל מילמלה לעצמה כי השלישייה עוד עלולה להיווכח בעתיד עד כמה משמעותית החלטה זו.

על משמעות ההחלטה והשלכותיה, נפרט בטורינו הבאים….