עו"ד יעל רינדר

ערבות בנקאית: 5 דברים שחשוב לדעת

עו"ד יעל רינדר
יעל רינדר, עורכת דין בחטיבת הייעוץ המשפטי בלאומי, מסבירה מהי ערבות בנקאית, משמעותה ודברים חשובים שכדאי להבין בנוסח שלה.

קרה לכם שנדרשתם לתת מקדמה לביצוע עסקה? החברה יוצאת למכרז? שכרתם נכס? ואז – כתנאי (או אחד התנאים) התבקשתם להמציא ערבות בנקאית כבטוחה לעמידה בהתחייבויות שלכם?

 

האמת, מדובר בהליך די פשוט וכל שנדרש מכם זה לפנות לבנק ולבקש שיוציאו לכם ערבות בנקאית (בהנחה שיש לכם בטוחות מספקות). הבעייתיות היא כשאתם לא ממש מבינים מהן השלכות נוסח הערבות הבנקאית…

 

ערבות בנקאית היא התחייבות חוזית בין הבנק כלפי המוטב (הצד כלפיו אתם מתחייבים). במילים אחרות, מדובר במסמך משפטי אוטונומי המאפשר למוטב לקבל את הסכום הנקוב בו מבלי שיהיה צורך להכריע תחילה אם הוא זכאי לסכום זה על פי תנאי ההסכם בינו לביניכם.

 

כמו כל מסמך משפטי, חשוב מאוד שתבינו את משמעויות נוסח הערבות הבנקאית. לעיתים המוטב ידרוש מכם ערבות בנקאית בהתאם לנוסח הסטנדרטי של הבנק (וזוהי האופציה העדיפה עבורכם). עם זאת, לעיתים תדרשו להעביר ערבות בנקאית בהתאם לנוסח מוכתב על ידי המוטב, כך שאולי נוסח זה מיטיב יותר עם זכויותיו מבלי ששמתם לב…

 

אז הנה מספר דוגמאות לנושאים שכיחים בנוסחי ערבויות בנקאיות שכדאי לשים לב אליהם:

 

1. ערבות מכרז

מוציאים ערבות בנקאית בקשר למכרז בו ברצונכם להשתתף? אין לבצע תיקונים בנוסח שקיבלתם מהמוטב שכן כל תיקון (אפילו הקטן ביותר) עלול לגרום לפסילת הצעתכם במכרז. זאת אומרת, גם אם קיימת לדעתכם מילה כלשהי בנוסח שנראה שיש מקום לתקנה (לדוגמה – תיקון טעות סופר) אין לבצע את התיקון מבלי שקיבלתם את הסכמתו המפורשת בכתב של המוטב. בנוסף, חשוב מאוד ליידע את הבנק כי מדובר בערבות בנקאית לטובת מכרז.

 

2. פרק הזמן להעברת התשלום

מהרגע בו פונה המוטב לבנק בדרישה לקבלת סכום הערבות, על הבנק להעבירו בתוך מספר הימים הנקוב בנוסח הערבות הבנקאית. הבעייתיות עלולה להתעורר כאשר לדעתכם מילאתם את מלוא התחייבויותיכם כלפיי המוטב ולא קיימת לטובתו שום הצדקה לפנות לבנק בדרישה לקבלת הכספים. במקרה כזה, ככל שפרק הזמן לתשלום, הנקוב בנוסח הערבות הבנקאית, ארוך יותר כך יעמוד לרשותכם זמן רב יותר להתנגד בבית המשפט לתשלום הכספים.

במילים אחרות: אתם רוצים שיהיה לכם מספיק זמן לפנות לבית משפט כדי להוציא צו מניעה. שימו לב – מספר הימים המקובל לתשלום על פי הערבות הבנקאית, מקבלת דרישת המוטב, הוא 7 (שבעה) ימים.

 

3. הסבה

אם בנוסח הערבות הבנקאית לא מצוין כי "הערבות הבנקאית אינה ניתנת להסבה" (לפעמים משתמשים גם במונח "העברה") הערבות הבנקאית הופכת למעשה להיות מסמך עביר.

זאת אומרת, הערבות יכולה לעבור לידיים של צד שלישי, שמבחינתו יכול לטעון כי המוטב הסב לטובתו את הערבות הבנקאית. הבעייתיות כמובן עולה במקרה שאותו צד שלישי קיבל לידיו את הערבות הבנקאית בהעברה שלא כדין ואז ינסה את מזלו בדרישה לבנק לקבלת הכספים.

 

4. מטרת הערבות הבנקאית

עליכם לוודא כי בנוסח מצוין "בקשר עם" איזו מטרה הוצאה הערבות הבנקאית. המשמעות באי ציון מטרת הערבות היא שבמידה ותרצו להתנגד בבית המשפט לתשלום (בהנחה שאתם רשאים להתנגד), יהיה לכם קשה יותר, היות שתצטרכו להוכיח שמילאתם את כל ההתחייבויות בגינן הוצאה הערבות הבנקאית. לכן כדאי לציין את שם העסקה / מועד ההסכם ביניכם לבין המוטב בגינם הוצאה הערבות הבנקאית.

 

5. הצמדת הסכום למדד

אם התבקשתם שסכום הערבות הבנקאית יוצמד למדד כלשהו (לדוגמה: מדד המחירים לצרכן / מדד תשומות הבנייה), רצוי להקפיד כי בנוסח הערבות הבנקאית תהיה התייחסות למדד היסודי ולמדד החדש (המדד המפורסם במועד דרישת המוטב או במועד התשלום).

הבעייתיות שעלולה לעלות בהיעדר התייחסות מפורשת של המדדים היא שהמוטב עלול לדרוש סכום מסוים בהתאם לדרך חישובו את המדד היסודי ואתם תתנגדו עקב חישוב אחר שביצעתם.

בנוסף, רצוי להקפיד שתהיה התייחסות לאפשרות שהמדד החדש נמוך מהמדד היסודי כדי למנוע מצב בו המוטב ידרוש סכומה המלא של הערבות הבנקאית מבלי להתחשב בירידת המדד החדש.

 

זהו בינתיים,

ותזכרו – חשוב (תמיד) לשים לב לפרטים הקטנים 🙂

 

בהצלחה!