איציק קורן

הזדמנויות וסיכונים: האפקט של הארכת תקופת ההשקעה במניות

איציק קורן
בדקנו את התשואה שהשיגו משקיעים במדד מניות ת"א

1