ירון אראל

בין הבנק למגרש הבייסבול

ירון אראל
לפני 7 שנים התבקשתי להקים נבחרת בייסבול לנוער ולהכין אותה למשחקי המכבייה.

0