תומר גניהר

לילה באופרה, או כיצד עברתי מלד זפלין לפבארוטי

תומר גניהר
עד לפני שנה, כף רגלי לא דרכה מעולם בבית-אופרה

0