שגיב מלכי

כולם מדברים על מחירי הדיור, אבל מה עם שוק המשרדים?

שגיב מלכי
שגיב מלכי מאגף הכלכלה, סוקר את המאפיינים והמגמות של שוק המשרדים בישראל.

2