עופר פלג

הרוטב הסודי של ההייטק הישראלי

עופר פלג
כמנהל השקעות ומנהל מגזר ההייטק של מרחב דן בחטיבה לבנקאות מסחרית אני נפגש עם מנהלים ויזמים רבים מהחברות הפעילות בתעשיה

2