כהן משה

המשכנתא החדשה

כהן משה
מה אומרות ההנחיות האחרונות של בנק ישראל?

2

כהן משה

כללי המשכנתא משתנים

כהן משה
הוראה חדשה של בנק ישראל מחודש נובמבר 2012 עושה סדר חדש בשוק הדיור

1